Wat betekenen bacteriën voor onze gezondheid?

Tegenwoordig staan de wetenschappe- lijke tijdschriften, kranten en zelfs boeken bomvol met informatie over ons micro- bioom, maar dat was geenszins het geval toen we eind negentiger jaren in Wageningen begonnen met het verkrijgen van inzicht in de microbiële samenstelling en functie van de micro- ben in onze buik, ofwel ons darmmicrobioom – toen nog darmflora genoemd. Tal van belangrijke ontdekkingen in dit onderzoeksveld met name door toepassing van moleculaire technieken heb- ben onder meer geleid tot deze grote aandachtex- plosie.

Lees hier verder ons pdf document…